Chương trình tuyển sinh đi học tại Vương quốc Campuchia năm 2022


Chương trình tuyển sinh đi học tại Vương quốc Campuchia năm 2022

 

1. Số lượng học bổng: 20 suất học bổng (đại học và sau đại học) và 15 suất học bổng tiếng Khơ-me.
2. Thời gian đào tạo: 
- Chương trình đại học: 05 năm
- Chương trình sau đại học: từ 03 đến 04 năm
- Chương trình học tiếng Khơ-me: 02 năm
3. Thời hạn nộp hồ sơ: Đến ngày 31/7/2022
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.