CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC - CỬ NHÂN TÀI NĂNG


Ngày 17/11/2022, Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật đã tiếp tục chuỗi chuyên đề dành cho các bạn sinh viên Cử nhân Tài năng. Buổi chuyên đề đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các bạn. Hoạt động lần này trang bị cho các bạn những kỹ năng cần có khi nghiên cứu khoa học.

Nội dung buổi chuyên đề gồm có:

1. Hướng dẫn phương pháp viết bài báo khoa học - Người trình bày: ThS. Võ Hoàng Thủy Tiên

2. Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu khoa học - Người trình bày: ThS. Huỳnh Quốc Việt