CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KDI (KDI Education) TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY STEM VÀ TRỢ GIẢNG


CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KDI (KDI Education) TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY STEM VÀ TRỢ GIẢNG

Với đặc thù ngành và nhu cầu mở rộng quy mô đội ngũ giáo viên - trợ giảng để sẵn sàng cho năm học 2022 -2023, KDI Education nhận thấy sinh viên đã và đang học tập tại Khoa Vật lý- Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là những ứng viên tiềm năng cho các vị trí giáo viên hoặc trợ giảng giảng dạy STEM của công ty.

Nay Công ty cổ phần giáo dục KDI đang cần tuyển 20 vị trí giáo viên dành cho sinh viên vừa mới ra trường và 40 vị trí trợ giảng dành cho các bạn sinh viên đang học tập.

Thông tin chi tiết công ty xin gửi ở file đính kèm.

Nếu các bạn sinh viên có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ từ người đi trước, có thể liên hệ trực tiếp với chị cựu sinh viên Khoa:  

Ms. Phan Huệ 

SDT: 0902849704

Email: hue.phan@kdi.edu.vn