Đại hội Công Đoàn Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật nhiệm kỳ 2023-2028


Đại hội Công Đoàn Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Công đoàn bộ phận Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật phối hợp với Ban chủ nhiệm Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật đã tổ chức đã tổ chức Đại hội Công đoàn Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật nhiệm kỳ 2023 -2028. Trong chương trình Đại hội đã diễn ra các nội dung chính như sau:

  • Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022 và đề ra phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2023-2028
  • Thảo luận các văn kiện đại hội 
  • Phát biểu và cho ý kiến đóng góp của đại diện Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
  • Tổ chức bầu cử
  • Thông qua nghị quyết Đại hội

Đại hội Công đoàn Khoa Vật lý  - Vật lý kỹ thuật đã diễn ra trong không khí cởi mở, sôi nổi và vô cùng tốt đẹp!

Link xem video: xem tại đây

Hình ảnh của Đại hội: