Đăng ký tham gia trải nghiệm Ngày hội Khoa học dành cho học sinh cấp 2 và cấp 3


Đăng ký tham gia trải nghiệm Ngày hội Khoa học

Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật sẽ tổ chức Ngày hội khoa học STEM dành cho các em học sinh cấp 2 và cấp 3 có niềm đam mê và yêu thích Vật lý vào lúc 8 giờ 30, ngày 30 tháng 06 năm 2024 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Thông qua Ngày hội, Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật hi vọng sẽ cung cấp cho các em học sinh những bài học và trải nghiệm quý báo với các chủ đề về:

  • Robot và công nghệ vận chuyển
  • Năng lượng tái tạo
  • Công nghệ nhà thông minh

Mọi thông tin liên hệ:

Email: oanhdinh.dd@gmail.com

Kiều Oanh: 0385443442; Phương Trâm: 0913745953  

Fanpage Khoa Vật Lý: https://www.facebook.com/VLH2015?mibextid=LQQJ4d