Đăng ký tham quan thực tế tại Công ty TMA

Đăng ký tham quan thực tế tại Công ty TMA

Khoa và Công ty TMA đã hợp tác tổ chức buổi tham thực tế tại công ty nhằm giúp sinh viên có cái nhìn thực tế về công ty và môi trường làm việc sau khi ra trường. Các em đăng ký tham gia tại đường dẫn: https://forms.gle/Z4fG7dwY7qwvzm6N8.

  • Kinh phí tham gia: 50,000đ (Năm mươi nghìn đồng). (được sử dụng để thuê xe phục vụ mục đích di chuyển)
  • Thời gian tham quan: Từ 9g30 đến 11h30, Thứ Ba, ngày 21/11/2023, chi tiết nội dung chương trình sẽ được thông báo sau.
  • Địa điểm tập trung: Cơ sở Nguyễn Văn Cừ
  • Thời gian đăng ký và đóng kinh phí đến 17g00 ngày 10/11/2023. Các em điền link đăng ký (đã đính kèm ở phía trên) và đóng lệ phí cho cán sự lớp (lớp trưởng/ lớp phó/ thủ quỷ hoặc đại diện nhóm sinh viên...). Các bạn cán sự lớp lập danh sách tham gia và ký tên rõ ràng để xác nhận đã đóng tiền.
  • Khoa chỉ ghi nhận đăng ký thành công khi đã điền thông tin trên Link đăng ký và đóng kinh phí tham gia.
  • Trong khoảng thời gian nêu trên các em liên hệ Thư ký Khoa, Cô Thái Thị Nga (thtnga@hcmus.edu.vn, số điện thoại:  0886947480) để đóng kinh phí xác nhận tham gia. Địa điểm: Văn phòng Khoa VL-VLKT, A01 cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Mọi thắc mắc liên hệ Cô Võ Hoàng Thủy Tiên (vhttien@hcmus.edu.vn0937649914) để được thông tin thêm. Thông tin chi tiết về buổi tham quan như nội dung sẽ được thông báo lại sau khi kết thúc thời gian đăng ký và đóng tiền.