Danh sách Đội tuyển Olympic Vật lý Sinh viên Toàn quốc 2023


THÔNG BÁO

Kết quả thi chọn Đội tuyển Olympic Vật lý sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQG-HCM
tham dự kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXV - Năm 2023

Vào sáng Chủ nhật, ngày 08 tháng 10 năm 2023, Ban chủ nhiệm Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật đã tổ chức thi chọn Đội tuyển Olympic Vật lý sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM để tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên (SPhO) toàn quốc lần thứ XXV dự kiến diễn ra từ ngày 30/11/2023 đến ngày 03/12/2023 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HN.

Với các kết quả đạt được, Ban chủ nhiệm Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật xin trân trọng chúc mừng 05 em sinh viên được chọn vào Đội tuyển Olympic Vật lý Sinh viên đại điện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tham dự kỳ thi SPhO lần thứ XXV năm 2023.