Danh sách Sinh viên tham gia buổi "Sinh hoạt Công dân cuối khóa" của Khoa tổ chức năm học 2020-2021


Danh sách Sinh viên tham gia buổi "Sinh hoạt Công dân cuối khóa" của Khoa tổ chức năm học 2020-2021

 

Các sinh viên năm cuối của Khoa Vật lý các ngành Vật lý học, Hải dương học và Kỹ thuật hạt nhân đã tham gia buổi Sinh hoạt công dân cuối Khóa ngày 27 tháng 3 năm 2021 do Khoa Vật lý tổ chức xem danh sách điểm danh được đính kèm bên dưới.

Nếu có thắc mắc gì, các em vui lòng phản hồi về email cho Thầy Nguyễn Duy Khánh: ndkhanh@hcmus.edu.vn

Thời gian phản hồi từ ngày 3/4/2021 đến hết ngày 8/4/2021.

Link: https://drive.google.com/file/d/1KIUr4f_jxqH1-qWyJz5R3lK1HkZTE_ZL/view?usp=sharing