Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy - đợt tháng 4/2022


Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy - đợt tháng 4/2022

Lưu ý:

1. SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 29/4/2022 đến ngày 05/5/2022

2. SV còn nợ 1 số loại giấy tờ trong hồ sơ xét tốt nghiệp phải nộp bổ sung trước ngày 15/05/2022 (xem file DSSV Thieu Ho So)

3. SV không có tên trong ds tốt nghiệp xem file DS no mon để biết môn nợ

5. SV có thể đăng ký cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 06/05 (nếu có nhu cầu)

6. SV cần thực hiện Khảo sát việc làm, việc học theo thông báo của phong Khảo thí.

Attachments:
File Description File size Created Last modified
Download this file (CNTT Viet Phap.pdf)CNTT Viet Phap.pdf   88 kB 28-04-2022 28-04-2022
Download this file (DS no mon T4 Nam 2022.xlsx)DS no mon T4 Nam 2022.xlsx   15 kB 28-04-2022 28-04-2022
Download this file (DSSV THIEU HO SO DH T04-22.xlsx)DSSV THIEU HO SO DH T04-22.xlsx   9 kB 28-04-2022 28-04-2022
Download this file (DSTN CLC CNTT.pdf)DSTN CLC CNTT.pdf   121 kB 04-05-2022 04-05-2022
Download this file (DSTN CTTT.pdf)DSTN CTTT.pdf   115 kB 04-05-2022 04-05-2022
Download this file (DSTN Tai nang Toan.pdf)DSTN Tai nang Toan.pdf   109 kB 28-04-2022 28-04-2022
Download this file (DSTN thang 4.pdf)DSTN thang 4.pdf   195 kB 28-04-2022 28-04-2022
Download this file (Ke hoach khao sat SVTN dot T3_T4_2022.pdf)Ke hoach khao sat SVTN dot T3_T4_2022.pdf   1829 kB 05-05-2022 05-05-2022