DSSV Hoàn tất chương trình đại học - đợt tháng 5/2021


DSSV Hoàn tất chương trình đại học - đợt tháng 5/2021

Lưu ý:

Sinh viên 1413093 và 1521015 không cần phải khiếu nại, sẽ được xét sau khi Khoa gửi lại công văn cho phòng đào tạo.

Attachments:
File Description File size Created Last modified
Download this file (DS HTCT 5 21.xls)DS HTCT 5 21.xls   82 kB 05-05-2021 05-05-2021
Download this file (DS nợ môn.xlsx)DS nợ môn.xlsx   13 kB 05-05-2021 05-05-2021