Khảo sát đầu khóa dành cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh khóa tuyển 2020

Khảo sát đầu khóa dành cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh khóa tuyển 2020

Khảo sát đầu khóa dành cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh khóa tuyển 2020

THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông tin đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh và Học viên cao học khóa tuyển năm 2020 thực hiện khảo sát đầu khóa theo nội dung sau:

1. Khảo sát học viên cao học nhập học:
https://goo.gl/forms/GVihlERJeYwJ5DDE2

2. Khảo sát nghiên cứu sinh nhập học

https://goo.gl/forms/Ha68i1Kdg01M9NCq1

Những ý kiến của Anh/Chị sẽ giúp nâng cao chất lượng tuyển sinh và đào tạo sau đại học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Trân trọng