Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật đón tiếp đoàn Giáo sư Hội Vật lý Hàn Quốc


Vào ngày 08 tháng 11 năm 2023, PGS. TS. Trần Thiện Thanh, Phó trưởng khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã đón tiếp và tọa đàm với phái đoàn giáo sư đến từ Hội Vật lý Hàn Quốc do GS. Hong Suklyun, Đại học Sejong, Hàn Quốc dẫn đầu. Tham gia buổi tọa đàm còn có các GS. Cho SungLae, GS Cho Shinuk, và TS. Trần Hồng Nhân từ Đại học Ulsan – Hàn Quốc. Về phía trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM có sự tham dự của các nhà khoa học gồm PGS.TS Trần Quang Trung, GS.TS Phan Bách Thắng, PGS.TS Trần Thị Thanh Vân, TS, Đỗ Đức Cường, TS. Trịnh Thị Lý, và TS. Nguyễn Phước Trung Hòa. Tại buổi tọa đàm, hai bên đã nghe GS. Hong Suklyun giới thiệu về hoạt động nghiên cứu khoa học chính của Hội Vật Lý Hàn Quốc và các hướng nghiên cứu về Graphene tại đại học Sejong, Hàn Quốc. TS. Trần Hồng Nhân đã có buổi giới thiệu về các đội ngũ giáo sư và các hướng nghiên cứu chính ở khoa Vật lý, Đại học Ulsan. Đại diện phía trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, PGS.TS Trần Quang Trung giới thiệu về những thành tưu mà Khoa Vật Lý đạt được về hướng nghiên cứu vật lý bán dẫn và vật lý chất rắn. Trên cơ sở đó, Đoàn đại biểu của hai trường đã có phiên thảo luận trao đổi, hướng đến mục tiêu hợp tác trong các lĩnh vực nổi bật như nghiên cứu phát triển hướng bán dẫn và thiết kế vi mạch, và mở rộng hình thức trao đổi giảng viên, sinh viên, hợp tác trong các dự án/chương trình nghiên cứu trên cơ sở khung hợp tác giữa hai quốc gia và các mối quan tâm chung.

Đoàn giáo sư đến từ Hội Vật lý Hàn Quốc

TS Trần Hồng Nhân giới thiệu về Đại học Ulsan và các hoạt động nghiên cứu về pin mặt trời hữu cơ trong phòng thí nghiệm của GS Shinuk Cho tại Đại học Ulsan

Đoàn Giáo sư đến từ Hội Vật lý Hàn Quốc và Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,ĐHQG-HCM