Lễ ký kết hợp tác MOU giữa Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật và Công ty Robert Bosch Việt Nam

Lễ ký kết hợp tác MOU giữa Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật và Công ty Robert Bosch Việt Nam

Lễ ký kết hợp tác MOU giữa Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật và Công ty Robert Bosch Việt Nam

Vào ngày 17 tháng 03 năm 2021, các Thầy Cô Ban chủ nhiệm Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật cùng các Thầy/Cô giảng viên của Khoa đã có chuyến tham quan Công ty Robert Bosch Việt Nam và đại diện hai bên đã cùng nhau thảo luận nhiều vấn đề liên quan tới sự hợp tác giữa Khoa và Công ty. Cuối cùng, hai bên đã thống nhất ký kết hợp tác MOU, qua đó Khoa hi vọng rằng trong tương lai sự hợp tác giữa Khoa và Công ty sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, để các sinh viên tốt nghiệp từ Khoa lựa chon Công ty làm nơi bắt đầu sự nghiệp của chính mình.

Bên cạnh đó, các bạn cựu sinh viên của Khoa, hiện đang làm việc tại Công ty Robert Bosch Việt Nam đã có dịp chia sẻ về khoảng thời gian học tập tại Khoa và làm việc ở Bosch, thông qua đó giúp hai bên hiểu hơn về các khía cạnh tiềm năng của Khoa cũng như của Công ty để giúp cho sự hợp tác trở nên thuận lợi và bền vững hơn.

Một số hình ảnh buổi lễ ký kết hợp tác: