LỊCH HỌC CAO HỌC KHÓA 30 NĂM 2020

LỊCH HỌC CAO HỌC KHÓA 30 NĂM 2020

Thông báo lịch học cao học khoá 30 năm 2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:183 /SĐH

TPHCM, ngày 09 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC CAO HỌC KHÓA 30 NĂM 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM thông báo các học viên cao học Khóa 2020 trúng tuyển đợt 1 và đợt 2 đến Trường dự sinh hoạt đầu khóa học theo lịch sau:

1. Lịch sinh hoạt đầu khóa:

  • Thông báo quy chế học tập của Trường : 8 giờ 00 ngày 24/12/2020 tại Giảng đường 1.
  • Thông báo quy định học tập của Bộ môn: 9 giờ 30 ngày 24/12/2020.

2. Đăng ký học phần: 17,18/12/2019 (trong giờ hành chính). Thời khóa biểu chi tiết xem tại https://sdh.hcmus.edu.vn

3. Học phí:

  • Học phần Triết học: Dự kiến 600.000đ (Đóng vào thời điểm mở lớp).
  • Học phần Tiếng Anh: Theo thời điểm mở lớp.
  • Học phần chuyên môn: 44.226.000đ/Khóa. Được chia làm 4 lần trong Khóa học: Đợt 1 năm 1: 10.530.000đ; Đợt 2 năm 1: 10.530.000đ; Đợt 1 năm 2: 11.583.000đ; Đợt 2 năm 2: 11.583.000đ

4. Đóng học phí đợt 1 năm 1: 10.530.000đ (Đóng vào ngày 17,18/12/2020)

+ Học viên trúng tuyển đợt 2: 10.530.000đ và lệ phí nhập học: 100.000đ

5. Lịch học toàn khóa: Từ tháng 12/2020 đến tháng 12/2022.

  • 5.1 Học phần kiến thức chung và kiến thức cơ sở ngành:
Stt Nhóm học phần Thời gian học Thi kết thúc

 

học phần

Ghi chú
1. Nhóm học phần 1 21/12/2020 đến 30/01/2021 (6 tuần)

 

21/02/2021 đến 20/3/2021 (4 tuần)

29/3 – 09/4/2021 Nghỉ Tết Nguyên Đán: từ 01/2 đến 20/02/2021
2. Nhóm học phần 2 11/4/2021 đến 29/4/2021 (2 tuần)

 

04/5/2021 đến 26/6/2021 (8 tuần)

11/7 – 23/7/2021 Nghỉ Lễ 30/4 – 3/5/2021

 

 

3. Nhóm học phần 3 01/8/2021 đến 31/8/2021 Dự kiến 31/8/2021 Triết học
4. Nhóm học phần 4 06/9/2021 đến 13/11/2021 (10 tuần) 22/11– 03/12/2021  
5. Nhóm học phần 5

 

(Học phần dự trữ)

06/12/2021 đến 22/01/2022 (7 tuần)

 

13/02/2022 đến 05/3/2022 (3 tuần)

13/03 – 25/3/2022 Nghỉ Tết Nguyên Đán: từ 23/01 đến 12/02/2022
  • 5.2 Luận văn thạc sĩ:
Stt Đăng ký luận văn Thực hiện luận văn Trình luận văn Xét tốt nghiệp
1. Đợt 1: Tháng 4/2022 Tháng 5–11/2022 Tháng  11–12/2022 Tháng 12/2022
2. Đợt 2: Tháng 6/2022 Tháng 6 – 11/2022 Tháng  11–12/2022 Tháng 12/2022

 

Nơi nhận:

 

– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/

– Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

  Nguyễn Xuân Vinh