Ngành Vật lý Địa cầu là gì? Học ngành này sẽ làm việc ở đâu?


Ngành Vật lý Địa cầu là gì? Học ngành này sẽ làm việc ở đâu?

Theo TS. Đặng Hoài Trung – Phó Bộ môn Vật lý Địa cầu (Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM)) ứng dụng quan trọng bậc nhất của ngành Vật lý Địa cầu (VLĐC) là nghiên cứu dự báo động đất. Đây là vấn đề chưa được giải quyết do hiểu biết của chúng ta về cấu trúc vỏ Trái đất và hoạt động kiến tạo của nó vẫn còn rất nghèo nàn. Nghiên cứu động đất còn là đánh giá khả năng xảy ra động đất và mức độ thiệt hại mà nó gây ra đối với từng vùng.

Để hiểu rõ hơn, thân mời các độc giả quan tâm đọc bài báo trên VOH Radio

https://voh.com.vn/huong-nghiep/nganh-vat-ly-dia-cau-la-gi-hoc-nganh-nay-se-lam-viec-o-dau-447283.html