Ngày hội chuyên ngành Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật


Ngày hội chuyên ngành Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024, Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật đã tổ chức Ngày hội chuyên ngành nhằm giúp cho các em sinh viên năm hai (Khóa 2022) nắm bắt được các thông tin về các bộ môn chuyên ngành và có định hướng lựa chọn chuyên ngành phù hợp cho giai đoạn chuyên ngành. Chương trình Ngày hội gồm có hai phần:

- Phần 1: Sinh viên đi tham quan lần lượt các phòng thí nghiệm của 7 bộ môn. Mỗi bộ môn sẽ có cán bộ giới thiệu sơ lược về bộ môn như: nhân sự, trang thiết bị các phòng thí nghiệm, định hướng nghiên cứu và nghề nghiệp, khả năng hợp tác với các công ty, việc làm sau khi ra trường, cơ hội du học,…

- Phần 2: Đại diện của các bộ môn lần lượt giới thiệu về các chuyên ngành và Giáo vụ khoa hướng dẫn đăng ký chuyên ngành cho sinh viên. Sinh viên đặt câu hỏi và trao đổi thảo luận với Ban chủ nhiệm Khoa và giảng viên các bộ môn.

Một số hình ảnh của Ngày hội: