Quy định về việc tổ chức học ngoại ngữ, chuẩn ngoại ngữ trong quá trình học và chuẩn trình độ ngoại ngữ khi tốt nghiệp đại học hệ chính quy từ khóa 2022


Quy định về việc tổ chức học ngoại ngữ, chuẩn ngoại ngữ trong quá trình học và chuẩn trình độ ngoại ngữ khi tốt nghiệp đại học hệ chính quy từ khóa 2022

Attachments:
File Description File size Created Last modified
Download this file (QD1625_Quy dinh chuan NN K2022.pdf)QD1625_Quy dinh chuan NN K2022.pdf   3349 kB 28-09-2022 28-09-2022