Thời khóa biểu các lớp Thể dục 1 HK1/2021-2022


Thời khóa biểu các lớp Thể dục 1 HK1/2021-2022

Sinh viên xem TKB học trong file đính kèm.

Ngày bắt đầu học: Thứ hai 18/10/2021.

Chuyên viên hỗ trợ môn Thể dục 1:  Thầy Đỗ Mạnh Cường, email dmcuong.tttdtt@vnuhcm.edu.vn

Attachments:
File Description File size Created Last modified
Download this file (TKB KHTN Học kỳ I năm học 2021-2022.xlsx)TKB KHTN Học kỳ I năm học 2021-2022.xlsx   24 kB 15-10-2021 15-10-2021