Thời khóa biểu HK II năm học 2020-2021 ngành Vật lý học và ngành Kỹ thuật hạt nhân (Khóa 2019 trở về trước)

Thời khóa biểu HK II năm học 2020-2021 ngành Vật lý học và ngành Kỹ thuật hạt nhân (Khóa 2019 trở về trước)

Sinh viên Ngành Vật lý học và Ngành Kỹ thuật hạt nhân xem thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020-2021 các môn cơ sở ngành và chuyên ngành tại đây.

Sinh viên xem lịch đăng ký học phần trên web trường và đăng ký theo đúng thời gian quy định. Sinh viên đăng ký đúng môn học, mã môn học như trong thời khóa biểu của từng chuyên ngành.

Sinh viên các khóa đăng ký học phần Anh văn theo thông báo đăng ký học phần của PĐT.

Sinh viên khóa 2017 chưa học xong học phần Anh văn 4 sẽ không được đăng ký học phần chuyên ngành, khóa luận và seminar tốt nghiệp theo quy định về chuẩn đầu ra tiếng anh.

Sinh viên khóa 2019 đăng ký các học phần cơ sở ngành theo như hướng dẫn trong thời khóa biểu.

Trong thời gian đăng ký học phần, nếu cần tư vấn hoặc giải quyết vấn đề liên quan, sinh viên liên hệ Giáo vụ khoa để được giải quyết.

Sinh viên chú ý cập nhật thông báo thường xuyên để cập nhật lịch học và phòng học. Sau khi đăng ký xong, sinh viên phải lưu lại kết quả đăng ký ra file exel để làm minh chứng sau này.

Thông tin Giáo vụ khoa: Thầy Huỳnh Thanh Nhẫn, số điện thoại: 0919786248, email: khoavatly@hcmus.edu.vn; Cô Võ Hoàng Thủy Tiên, số điện thoại: 0937649914.

Lưu ý khi liên hệ:

- Sinh viên gởi email phải có tiêu đề rõ ràng liên quan đến vấn đề cần hỏi, phải ghi đầy đủ thông tin cá nhân (Họ tên, MSSV, số điện thoại), nội dung email phải trình bày rõ ràng các nội dung cần giải quyết như đăng ký thêm hoặc hủy học phần (phải ghi rõ: tên học phần, mã lớp, nhóm thực hành muốn đăng ký hoặc hủy).

- Giáo vụ khoa chỉ giải quyết các vấn đề đăng ký học phần theo đúng như trong thông báo đăng ký học phần của phòng đào tạo (từ ngày 23/02/2021 đến ngày 14/03/2021). Sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

Sinh viên lưu ý các cột mốc đăng ký học phần như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

23/02/2021

28/02/2021

K19 về trước

Đăng ký học phần

Công nghệ thông tin

 

24/02/2021

28/02/2021

K19 về trước

Đăng ký học phần

Toán, Sinh, CNSH

 

25/02/2021

28/02/2020

K19 về trước

Đăng ký học phần

Các ngành còn lại

 

26/02/2021

28/02/2020

Tất cả

- K20: ĐK AV, THCS và Tự chọn

- K19 về trước: ĐK Học lại với K20

Tất cả các ngành

SV xem file kế hoạch đính kèm

04/03/2021

07/03/2021

Tất cả

Điều chỉnh ĐKHP lần 1

Tất cả các ngành

Tuần học đầu tiên

12/03/2021

14/03/2021

Tất cả

Điều chỉnh ĐKHP lần 2

Tất cả các ngành

(*)

   (*): Sau đợt Điều chỉnh ĐKHP lần 2, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết

  1. Điều kiện đăng ký:
  • Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ
  • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có) và điều kiện ngoại ngữ
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25TC

Lưu ý:  

  • Nhà trường sẽ đăng ký HP bắt buộc cho SV K2020. SV chỉ đăng ký Anh văn, THCS và HP Tự chọn
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

Ngày cập nhật 03/02/2021

Giáo vụ khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật