Thời khóa biểu và lịch đăng ký học phần HK I 2021-2022 (Ngành Vật lý học và Kỹ thuật hạt nhân)

Thời khóa biểu và lịch đăng ký học phần HK I 2021-2022 (Ngành Vật lý học và Kỹ thuật hạt nhân)

Sinh viên Ngành Vật lý học và Ngành Kỹ thuật hạt nhân xem thời khóa biểu học kỳ I năm học 2021-2022 các môn cơ sở ngành và chuyên ngành tại đây.

Sinh viên xem kế hoạch học tập của năm học 2021-2022 trên trang web trường

Theo kế hoạch học tập, sinh viên từ khóa 2020 trở về trước bắt đầu học online các môn lý thuyết qua phần mềm Zoom từ ngày 13/09/2021. Sinh viên chuẩn bị các thiết bị cần thiết (máy tính, laptop, điện thoại thông minh, mạng wifi, 3G, 4G,...) cài đặt, và đăng ký tài khoản trên phần mềm Zoom để đăng nhập vào lớp học online. Sinh viên thường xuyên truy cập vào đường link thời khóa biểu ở trên và trên email sinh viên để cập nhật thông tin RoomID và Passcode đăng nhập vào lớp học.

Sinh viên xem lịch đăng ký học phần trên web trường và đăng ký theo đúng thời gian quy định. Sinh viên đăng ký đúng môn học, mã môn học như trong thời khóa biểu của từng chuyên ngành. 

Sinh viên khóa 2017, 2018 không bị giới hạn về điều kiện tiếng Anh chuyên ngành khi đăng ký Khóa luận, seminar tốt nghiệp và các học phần chuyên ngành (chỉ tạm thời áp dụng cho HK I năm học 2021-2022).

Trong thời gian đăng ký học phần, nếu cần tư vấn hoặc giải quyết vấn đề liên quan, sinh viên liên hệ Giáo vụ khoa để được giải quyết.

Sinh viên chú ý cập nhật thông báo thường xuyên để cập nhật lịch học và phòng học. Sau khi đăng ký xong, sinh viên phải lưu lại kết quả đăng ký ra file exel để làm minh chứng sau này.

Thông tin Giáo vụ khoa: Thầy Huỳnh Thanh Nhẫn, số điện thoại: 0919786248, email: khoavatly@hcmus.edu.vn; Cô Võ Hoàng Thủy Tiên, số điện thoại: 0937649914.

Lưu ý khi liên hệ:

- Sinh viên sử dụng email sinh viên để liên hệ. Khi gởi email phải ghi tiêu đề rõ ràng liên quan đến vấn đề cần hỏi, phải ghi đầy đủ thông tin cá nhân (Họ tên, MSSV, số điện thoại), nội dung email phải trình bày rõ ràng các nội dung cần giải quyết như đăng ký thêm hoặc hủy học phần (phải ghi rõ: tên học phần, mã lớp, nhóm thực hành muốn đăng ký hoặc hủy).

- Giáo vụ khoa chỉ giải quyết các vấn đề đăng ký học phần theo đúng như trong thông báo đăng ký học phần của phòng đào tạo (từ ngày 31/08/2021 đến ngày 09/10/2021). Sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

Sinh viên lưu ý các cột mốc đăng ký học phần theo thông báo của trường như sau:

1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

31/08/2021

04/09/2021

K20 về trước

ĐKHP Đợt 1

Công nghệ thông tin

 

01/09/2021

04/09/2021

K20 về trước

ĐKHP Đợt 1

Các ngành còn lại

 

08/09/2021

09/09/2021

K20 về trước

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 1

Tất cả các ngành

 (*)

30/09/2021

01/10/2021

K20 về trước

ĐKHP Đợt 2

ĐK học lại với K21 trừ AV1, AV2

Tất cả các ngành

Dự kiến

08/10/2021

09/10/2021

K20 về trước

ĐKHP Đợt 3

ĐK học lại AV1, AV2 với K21

Tất cả các ngành

Dự kiến

(*): Sau đợt điều chỉnh này, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

2. Điều kiện đăng ký:

  • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có).
  • Các học phần Anh văn chỉ cần thỏa điều kiện học phần trước; bỏ chặn điều kiện ngoại ngữ khi đăng ký các học phần chuyên ngành trong học HK1/21-22.
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

Lưu ý:

  • Hình thức học: Trực tuyến (online). Ngày bắt đầu học (đợt 1): 13/09/2021
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần thuộc Giai đoạn 2.
  • Email hỗ trợ Giáo vụ khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng.