Thông báo đăng ký học phần Tin học cơ sở HK1/2021-2022


Thông báo đăng ký học phần Tin học cơ sở HK1/2021-2022

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa tuyển 2021 – học phần Tin học cơ sở

             Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy K2021 về thời gian đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK1/2021-2022  học phần Tin học cơ sở như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

Ghi chú

đăng ký

21/10/2021

21/10/2021

K2020 về trước

 ĐKHP học lại học phần Tin học cơ sở 

Tất cả ngành

 (*)

22/10/2021

23/10/2021

K2021

 ĐKHP học phần Tin học cơ sở 

Các ngành (**)

(*): Sau đợt điều chỉnh và ĐKHP này, tất cả yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

(**): Công nghệ sinh học, Địa chất học, Hải dương học, Hóa học, Kỹ thuật hạt nhân, Sinh học, nhóm ngành Toán học, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật địa chất.

  1. Điều kiện đăng ký:
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

Lưu ý:  

  • Tuần lễ bắt đầu học 25/10/2021. Hình thức học trực tuyến.
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng.

                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO