Thông báo: Danh sách và thứ tự báo cáo ORAL - Tiểu ban Vật lý - Địa cầu và Hải dương (HNKH Trường ĐH KHTN-2020)

Thông báo: Danh sách và thứ tự báo cáo ORAL - Tiểu ban Vật lý - Địa cầu và Hải dương (HNKH Trường ĐH KHTN-2020)

DANH MỤC BÁO CÁO ORAL

 

Tiểu ban VẬT LÝ - ĐIA CẦU VÀ HẢI DƯƠNG

ENGINEERING PHYSICS-GEOPHYSICS AND OCEANOLOGY

 

Phân ban 1: VẬT LÝ KỸ THUẬT

ENGINEERING PHYSICS

Phiên 1A       Vật lý lý thuyết -Vật lý điện tử

                        Theoretical - Electronics Physics

Địa điểm:     PHÒNG I34 (Ngày 18/12/2020)

Chủ trì:         PGS.TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

                        PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

Quý thầy cô, sinh viên và các nhà khoa học quan tâm các nội dung báo cáo có thể tham gia trực tuyến qua phần mềm trực tuyến Zoom, với Room ID: 657-754-925 và Passcode: 457529

 

Số định danh bài báo (ID)

Thời gian

Tên báo cáo

Tác giả

Ghi chú

60

10:00- 10:20

FREQUENCY INVESTIGATION OF MODES OF FLEXURAL VIBRATION OF THE T-SHAPED AND RECTANGULAR MICROCANTILEVERS IN THE AIR

Tran Nguyen Thang, Le Tri Dat and Nguyen Duy Vy

 

242

10:20-10:40

A STUDY OF ACCRETION DISKS AROUND YOUNG LATE-M DWARFS IN NEARBY YOUNG ASSOCIATIONS

Dat Nguyen Thanh, Ngoc Phan-Bao, Tran Thi Thuy Hong and Tran Ngoc Quang

 

485

10:40-11:00

MEMRISTOR CROSSBAR CIRCUITS FOR IMPLEMENTING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS

Tien Van Nguyen, Ngoc-Thanh Le, Jiyong An, and Kyeong-Sik Min

Online

Room ID: 657-754-925 và Passcode: 457529

508

11:00-11:20

The Bioimpedance Application

Phan Thien Luan, Nguyen Van Hieu and Congo Tak-Shing Ching

Online

Room ID: 657-754-925 và Passcode: 457529

511

11:20-11:40

High Performance MEMS Sensors and Actuators

Dzung Viet Dao

Online

Room ID: 657-754-925 và Passcode: 457529

512

11:40-12:00

Aluminum doped zinc oxide deposited by atomic layer deposition and its applications to micro/nano devices

Nguyen Van Toan, Truong Thi Kim Tuoi, Nguyen Van Hieu and Takahito Ono

Online

Room ID: 657-754-925 và Passcode: 457529

 

 

 

DANH MỤC BÁO CÁO ORAL

 

Tiểu ban VẬT LÝ - ĐIA CẦU VÀ HẢI DƯƠNG

ENGINEERING PHYSICS-GEOPHYSICS AND OCEANOLOGY

 

Phân ban 1: VẬT LÝ KỸ THUẬT

ENGINEERING PHYSICS

Phiên 2A       Vật lý Ứng dụng – Điện tử – Tin học

                        Applied - Electronics – Computer Physics

Địa điểm:      PHÒNG I34 (Ngày 18/12/2020)

Chủ trì:         PGS.TS. Huỳnh Văn Tuấn

                        TS. Nguyễn Chí Nhân

 

Số định danh bài báo (ID)

Thời gian

Tên báo cáo

Tác giả

Ghi chú

246

13:00- 13:20

IMPLEMENT AN IMAGE FILTERING SYSTEM BASED ON SOC FPGA AND APPLICATION

Thao Tran Huu Nhat and Linh Nguyen Chi

 

219

13:20-13:10

KHẢO SÁT THỜI GIAN PHÚN XẠ Ag TRÊN ĐẾ ZnO/Al/Ag ĐỂ TĂNG CƯỜNG HIỆU ỨNG SERS

Nguyen Thanh Phuc, Le Thi Minh Huyen and Le Vu Tuan Hung

 

 

370

13:40-14:00

SYNTHESIS OF Ag-LOADED SrTiO3 NANOCUBICS/GQDs FOR OR HYDROGEN EVOLUTION UNDER VISIBLE-LIGHT IRRADIATION

Phi Lê, Hà Phan, Doanh Tiêu, Dương Thái, Tôn Nữ Quỳnh Trang and Vũ Thị Hạnh Thu

 

57

14:00-14:20

MICROCALCIFICATION DETECTION IN MAMMOGRAM BASED ON THE WAVELET TRANSFORM AND DUAL MORPHOLOGY

Yen Hua Thi Hoang, Giang Nguyen Hong and Liet Dang Van

 

 

14:20-14:35

GIẢI LAO

293

14:35-14:55

ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN MẠNG BỘ NHỚ DÀI NGẮN HẠN TRONG PHÂN LOẠI TÍN HIỆU SÓNG NÃO

Viet Quoc Huynh, Quynh Nguyen-Thi-Nhu, Minh Duc Tran, Anh Ngoc Le, Phuoc Thanh Nguyen and Tuan Van Huynh

 

17

14:55-15:15

THIẾT KẾ HỆ ĐO PH TỰ ĐỘNG ỨNG DỤNG TRONG MÔ HÌNH AQUAPONICS

Chí Nhân Nguyễn, Nguyễn Đức Duy Khoa, Nguyễn Phước Hoàng Khang, Hồ Thanh Huy

 

23

15:15-15:35

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ THÔNG SỐ ĐIỆN MẶT TRỜI HỘ GIA ĐÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT

Khang Nguyen Phuoc Hoang, Vy Huynh Nhat Phuong and Nhan Nguyen Chi

 

316

15:35-15:55

ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO TRONG PHÂN LOẠI TÍN HIỆU ĐIỆN NÃO ĐỒ

Hoang-Thuy-Tien Vo, Thi-Thanh-Ngan Huynh, Ngoc-Thanh-Ngan Ma, Nguyen-Anh-Ngan Cao, Pham-Quynh-Chau Nguyen and Tuan Van Huynh

 

Quý thầy cô, sinh viên và các nhà khoa học quan tâm các nội dung báo cáo có thể tham gia trực tuyến qua phần mềm trực tuyến Zoom, với Room ID: 657-754-925 và Passcode: 457529

Thầy cô và tác giả cần trao đổi hoặc hỗ trợ vui lòng liên hệ Thư ký tiểu ban Vật lý - Địa cầu và Hải dương: htnhan@hcmus.edu.vn