[Thông báo] Dời ngày thi Tuyển chọn Đội tuyển Olympic Vật lý Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HCM

[Thông báo] Dời ngày thi Tuyển chọn Đội tuyển Olympic Vật lý Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên  - ĐHQG HCM

[Thông báo] Dời ngày thi Tuyển chọn Đội tuyển Olympic Vật lý Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HCM

Vì lí do dịch bệnh và căn cứ theo thông báo của Trường về kế hoạch học tập và thi đối với người học, sinh viên sau khi nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2021 (ngày 16 tháng 02 năm 2021) thì sinh viên sẽ học tập trung đối học phần lý thuyết là từ ngày 08/3/2021 theo thời khóa biểu được công bố. Chính vì thế, ngày thi chọn đội tuyển SPHO 2021 của Trường sẽ dời sang 8 giờ 00 sáng Chủ nhật ngày 14/3/2021. Địa điểm và phương thức thi không thay đổi.