Thông báo seminar khoa học của GS. Itahashi 


Thông báo seminar khoa học của GS. Itahashi 

Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật thông báo buổi seminar khoa học của GS. Itahashi:

  • Chủ đề: Study of QED and BSM with a Production of True Muonium
  • Thời gian: 14h ngày 16/12/2022 ( thứ 6)
  • Địa điểm: phòng H2, Bộ môn VLHN-KTHN-VLYK

Kính mời Quý Thầy/Cô, NCS,HVCH và các bạn Sinh viên quan tâm đến vấn đề này tham dự