Thông báo tuyển du học sinh học thạc sỹ, Tiến sỹ tại Hàn Quốc

Thông báo tuyển du học sinh học thạc sỹ, Tiến sỹ tại Hàn Quốc

Hiện nay, trường đại học Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) tại Hàn Quốc đang có chương trình tuyển sinh ở thạc sỹ, tiến sỹ ở bậc sau đại học. Các bạn truy cập đường link sau (https://www.unist.ac.kr/) để tìm hiểu về các thông tin của trường. 

Các lĩnh vực học bao gồm: Vật lý, Khoa học vật liệu, Công nghệ vật liệu.

GS Seong-Cho Yu (UNIST) sẽ có buổi Seminar giới thiệu và phỏng vấn vào sáng ngày 01/12/2023 (Thứ Sáu) tại Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật về thông tin du học này. 

Đăng ký tham gia ứng tuyển và phỏng vấn cho thầy Huỳnh Thanh Nhẫn (htnhan@hcmus.edu.vn) trước ngày 15/11/2023.