Thông báo về việc hủy tham quan công ty Điện Quang đợt 1


Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật thông báo đến các bạn sinh viên về việc hủy tham quan công ty Điện Quang đợt 1 và chuyển qua đợt 2 (Thứ 4, 13/12/2023).

Các em đã đóng tiền sẽ được chuyển sang tham quan trong đợt 2. Thông tin đợt 2 như sau: 

  • Thời gian: Thứ Tư, ngày 13/12/2023
  • Xuất phát: Cơ sở Linh Trung

2. Nếu không phù hợp các em có thể liên hệ Văn phòng Khoa (Cô Thái Thị Nga để hoàn lại tiền đã đăng ký)

Thông tin về việc đăng ký đợt 2, xem tại: https://phys.hcmus.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-dang-ky-tham-quan-cong-ty-dien-quang