[THÔNG BÁO] V/v TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2020 - 2021


[THÔNG BÁO] V/v TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2020 - 2021

Dựa trên kế hoạch của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc tổ chức Tuần lễ sinh hoạt công dân năm học 2020 -2021 cho sinh viên năm cuối bậc Đại học hệ chính quy (từ khóa 2017 trở về trước) theo công văn số 04/KHTN-CTSV của Phòng Công Tác Sinh Viên. Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật thông báo đến tất cả các sinh viên năm cuối của Khoa phải tham gia buổi sinh hoạt công dân riêng của Khoa tổ chức gồm hai chuyên đề: “Giới thiệu về các cơ hội học tập, nghiên cứu chuyên sâu”“Định hướng nghề nghiệp và tạo động lực sau khi ra trường” với mục đích truyền đạt, chia sẻ các kinh nghiệm thiết thực cho các sinh viên năm cuối trước khi hoàn tất chương trình đại học.

Đối tượng: tất cả sinh viên năm cuối, từ khóa 2017 trở về trước

Thời gian: 13h00 ngày 27 tháng 3 năm 2021 (chiều thứ 7).

Địa điểm: Giảng đường 1 (cơ sở Nguyễn Văn Cừ).

Lưu ý: Theo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành của nhà Trường, nếu sinh viên KHÔNG tham gia Tuần lễ sinh hoạt công dân sẽ bị trừ 20 điểm rèn luyện. 

Mọi thắc mắc các em có thể liên hệ với Thầy Nguyễn Duy Khánh thông qua email: ndkhanh@hcmus.edu.vn