Thông báo V/v Xét cho sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp HK II năm học 2020-2021 (Khóa 2017)


THÔNG BÁO

V/v Xét làm Khóa luận tốt nghiệp học kỳ II năm học 2020-2021 - Khóa 2017

Giáo vụ Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật thông báo đến sinh viên khóa 2017 về việc xét duyệt làm Khóa luận hoặc Seminer tốt nghiệp trong học kỳ II năm học 2020-2021 như sau:

1. Việc xét duyệt danh sách sinh viên được làm Khóa luận hoặc thi tốt nghiệp sẽ do bộ môn xét căn cứ trên kết quả học tập của sinh viên. Danh sách sinh viên làm khóa luận hoặc thi tốt nghiệp sẽ được công bố trước ngày 24/02/2021.

2. Sinh viên nộp bảng điểm toàn khóa đến hết học kỳ II năm học 2019-2020 cho giáo vụ của bộ môn (theo thông báo của bộ môn).

3. Điều kiện được làm khoa luận hoặc thi tốt nghiệp được xét theo các tiêu chí sau:

STT

Tiêu chí

Điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp

Điều kiện thi tốt nghiệp

1

Điểm trung bình học tập

ĐTB ≥ 6.0

ĐTB ≥ 5.0

2

Số tín chỉ, học phần còn nợ (tính luôn các học phần có trong chương trình nhưng chưa đăng ký học)

Không nợ quá 06 tín chỉ

Không nợ quá 15 tín chỉ

3

Tính đến học kỳ hiện tại phải đăng ký học hết các học phần chuyên ngành

Đăng ký học hết các học phần chuyên ngành

Cho phép thiếu 1-2 học phần chuyên ngành

4

Chuẩn tiếng anh

Sinh viên phải đạt 4 học phần anh văn hoặc có bằng tiếng anh đạt chuẩn đầu ra theo quy định

Sinh viên phải đạt 4 học phần anh văn hoặc có bằng tiếng anh đạt chuẩn đầu ra theo quy định

Tùy thu

Dựa vào số lượng sinh viên cũng như số cán bộ hướng dẫn, Bộ môn đưa ra điều kiện xét chọn và quyết định số lượng sinh viên được làm khóa luận, số còn lại chuyển sang thi tốt nghiệp. Đối với các sinh viên còn nợ nhiều học phần hoặc chưa đăng ký học đủ các học phần chuyên ngành sẽ phải chuyển sang học kỳ sau. Do kết quả học tập của học kỳ I năm thứ tư chưa có nên việc xét chọn chỉ tạm thời dựa trên kết quả học tập của 3 năm đầu. Sau khi có kết quả thi của học kỳ I, khoa sẽ lấy kết quả cập nhật để kiểm tra và xét duyệt lại tại thời điểm sinh viên đăng ký học phần (Học kỳ II năm học 2020-2021) nếu sinh viên còn nợ nhiều học phần hơn các điều kiện ở trên sẽ không được duyệt làm Khóa luận tốt nghiệp hoặc seminar tốt nghiệp. Sinh viên không được duyệt làm khóa luận tốt nghiệp sẽ chuyển sang seminar tốt nghiệp nếu đủ điều kiện làm seminar tốt nghiệp.

Sinh viên chưa đạt điều kiện tiếng Anh sẽ không được đăng ký học phần trên hệ thống Portal nên không xét duyệt thực hiện khóa luận hoặc seminar tốt nghiệp.

Sinh viên theo dõi lịch đăng ký học phần của trường và trên web khoa để đăng ký học phần trên Portal đúng hạn. Sinh viên xem thời khóa biểu trên trang web khoa để biết tên và mã học phần đăng ký đối với các môn thi tốt nghiệp. Sinh viên không đăng ký học phần trên Portal sẽ không được thực hiện Khóa luận hoặc Seminar tốt nghiệp tại bô môn.

Sinh viên phải liên hệ bộ môn để đăng ký nhận đề tài và GV hướng dẫn trước ngày 01/03/2021. Sinh viên điền thông tin và nộp Phiếu đăng ký Khóa luận/Seminar tốt nghiệp cho bộ môn theo mẫu đính kèm.

Ngày 04 tháng 01 năm 2021

Giáo vụ Khoa Vật lý - VLKT