Thư mời tham gia hội nghị khoa học trường ĐH KHTN lần thứ XI (09&10/11/2018)

Thư mời tham gia hội nghị khoa học trường ĐH KHTN lần thứ XI (09&10/11/2018)

Theo định kỳ hai năm một lần, HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 11 của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 9 và 10 tháng 11 năm 2018. Thông qua Hội nghị, các đại biểu có thể gặp gỡ, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn. Ban Tổ Chức Hội Nghị Khoa Học lần thứ 11 trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia báo cáo tại hội nghị. Website hội nghị: https://hnkh.hcmus.edu.vn hoặc https://conf.hcmus.edu.vn

Đăng kí tham dự:

https://drive.google.com/file/d/0B0yL-xLCx0YfOWJaV1QtUDloUzZyUURTU2VhNXZUdFlvSEZj/view?usp=sharing