Văn phòng Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật

✍ 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM.

☖ Phòng A01, Tòa nhà A

☏ (+84) 028-38355272

- Các câu hỏi liên quan đến giáo vụ xin liên hệ Huỳnh Thanh Nhẫn qua email: htnhan@hcmus.edu.vn

- Góp ý về nội dung và hình thức trang web vui lòng liên hệ Huỳnh Văn Tuấn qua email: hvtuan@hcmus.edu.vn