THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TỪ CÔNG TY ONSKY VIETNAM


Công ty TNHH OnSky Việt Nam - chuyên sản xuất, cung cấp các giải pháp và sản phẩm nhà thông minh - đang trong giai đoạn chuyển giao công nghệ từ Mỹ về Việt Nam nên công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho 2 vị trí: Android developer và Cloud Developer. Sinh viên mới ra trường chỉ cần có kiến thức nền về IT, lập trình... Mức lương cho từng vị trí:
- Cloud Application là từ 500$ - 1000$
- Android Developer là từ 700$ - 2000$
Thông tin chi tiết xem thêm trong file:
- Cloud Application:

https://drive.google.com/file/d/14C6HLOnB8ySP0K93VUQoj79tF15Q6MGS/view?usp=sharing

- Android Developer:

https://drive.google.com/file/d/1zyFZrs_V0nJTLv4l9L8-lhFCSotc4lyS/view?usp=sharing