Công ty TMA Solutions thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 33


Công ty TMA Solutions thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 33 

 

Bộ phận thực tập Công ty TMA Solutions thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 33 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 5/2021). Các sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 29/4/2021, hồ sơ bao gồm:

-          CV tiếng Anh

-          Bảng điểm mới nhất