THÔNG BÁO SEMINAR VỀ CHỦ ĐỀ Y HỌC HẠT - VẬT LÝ VÀ VẬT LIỆU

THÔNG BÁO SEMINAR VỀ CHỦ ĐỀ Y HỌC HẠT - VẬT LÝ VÀ VẬT LIỆU

Phòng Quan hệ Đối ngoại Trường Đh Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức một buổi seminar khoa học với chủ đề liên quan đến Y học hạt- Vật lý và Vật liệu.

Buổi seminar sẽ do Giáo sư Trần Trí Năng thuyết giảng, abstract báo cáo và GS. Năng được giới thiệu trong link đính kèm.

 

Thời gian: 09:00-11:30 sáng ngày 11/10 (thứ 6).

Địa diem: phòng F102.
Đối tượng tham dự: Thầy, Cô và sinh viên.

 

Kính mong các Thầy Cô và các bạn sinh viên quan tâm, tham dự.

 

Trân Trọng.

 

https://drive.google.com/file/d/1e5qkKunep3WQ83oVsF7jGnGrsLkd9Q4u/view?usp=sharing