Thông báo buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp cơ sở đào tạo của NCS Phan Long Hồ chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân


KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT 

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN - VẬT LÝ Y KHOA

Thông báo

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp cơ sở đào tạo

  • Nghiên cứu sinh : Phan Long Hồ
  • Thời gian: 9h00 ngày 29/12/2022 (thứ 5)
  • Tên luận án : Nghiên cứu phông phóng xạ trong nước ngầm tại một số vùng nam bộ Việt Nam.
  • Địa điểm: phòng F203, trường đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4,Q5

Kính mời quý Thầy, Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, sinh viên quan tâm đến tham dự.