Thông báo Lịch thi cuối học kỳ II năm học 2020-2021 các khóa 2018, 2019, 2020 (chính thức)


Sinh viên Ngành Vật lý học, Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý y khoa các khóa 2018, 2019 và 2020 xem lịch thi kết thúc học kỳ II năm học 2020-2021 tại đây.

Sinh viên khóa 2019 và các lớp chuyên ngành Vật lý điện tử, Vật lý hạt nhân, Vật lý tin học, Vật lý ứng dụng khóa 2018 sẽ thi các môn cơ sở ngành và chuyên ngành trong tháng 09 và 10. Một số môn sẽ do GV tự tổ chức thi dưới dạng làm bài tập lớn và nộp qua Google biểu mẫu. Sinh viên chú ý theo dõi trên email để nhận các thông báo về ngày giờ thi, cách làm bài, nộp bài và đề thi. Sinh viên chú ý nộp bài theo đúng thời gian quy định, nếu quá thời gian hệ thống sẽ đóng lại không nộp được.

Đối với các môn do Phòng Khảo thí & ĐBCL tổ chức thi, sinh viên chú ý theo dỏi các thông báo tiếp theo trên trang web trường, portal và email để biết lịch thi và cách làm bài thi. Đã có lịch thi của Phòng Khảo thí & ĐBCL công bố như sau:

- Xem Lịch thi nonline của khóa 2019 và 2020 tại đây.

- Xem Lịch thi online của khóa 2017, 2018 đợt 2 tại đây.

Sinh viên chuẩn bị các thiết bị cần thiết như máy tính, laptop, điện thoại thông minh, Webcam, WiFi hoặc mạng 3/4G, giấy làm bài thi, tài liệu nếu được sử dụng tham gia ký thi được tốt. Sinh viên xem hướng dẫn thi trực tuyến tại đây hoặc trên trang web trường.

Giáo vụ Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật