Thông tin về học bổng TEEP tại National Dong Hwa University


Thông tin về học bổng TEEP tại National  Dong  Hwa  University

Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật thông báo đến các em sinh viên, học viên chương trình học bổng TEEP tại National Dong Hwa University:

  • Số suất: 2 suất
  • Thời gian 6 tháng tài trợ toàn phần (TND 15000/tháng)
  • Thời gian có thể bắt cứ ngày nào từ 1/6/2022 đến 31/12/2022.
  • Các bạn quan tâm gửi lại form đăng ký cho Cô Trang theo địa chỉ mail: htktrang@hcmus.edu.vn trước ngày 20/05/2022: tải form

Thông tin chi tiết các bạn vui lòng xem file đính kèm.